Home

poza-home

Proiect: Memorii optice plasmonice 2D cu strat activ de sticlă calcogenică – MEMOPLAS
Project: Plasmonic 2D optical memory with active chalcogenide glass layer-MEMOPLAS

PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1007

Contract Nr.:  PCCA 25/2012

Autoritatea Contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii UEFISCDI

Institutia Coordonatoare: Universitatea Politehnica Bucuresti

Durata: Iulie 2012 – Decembrie 2016

REZUMAT PROIECT MEMOPLAS

Materialele cu schimbare de fază sunt foarte utilizate pentru stocarea optică de date, ca de exemplu CD-urile şi DVD-urile reinscriptibile. Tehnologia se bazează pe filmele subţiri calcogenice cu schimbare de fază care sunt comutate între starea amorfă şi starea cristalină prin pulsuri laser. Proiectul dezvoltă o familie de dispozitive noi cu memorie optică care folosesc polarizaţia selectivă (fenomenul photodarkening, dicroismul) în sticlele calcogenice, descoperită de Zhdanov şi Malinovsky în 1977. Scrierea şi ştergerea sunt realizate pe baza variaţiei stării de polarizare a luminii.
Cea mai mică modificare a indicelui de refracţie (birefringenţa la 0.002) este depăşită prin utilizarea configuraţiei suprafeţei plasmonice rezonante. Timpul de scriere/ştergere poate fi de ordinul nanosecundelor utilizând laseri pulsaţi. Proiectul deschide astfel noi aplicaţii ale memoriei optice ca memoria flash sau HDD care poate realiza comunicarea on-line la calculator.

În timpul realizării proiectului vor fi efectuaţi următorii paşi:
– simularea numerică şi optimizarea unei noi structuri plasmonice rezonante cuplate cu un

strat calcogenic activ birefringent,

  • realizarea unui film calcogenic cu birefringenţă indusă,
  • proiectarea şi realizarea unui dispozitiv experimental bazat pe celule de memorie optică, realizarea documentaţiei tehnice,
  • transferul către potenţialii beneficiari prin patentarea metodei, participarea la expoziţii.

valoarea sinergetică a proiectului este reprezentată de folosirea către de către IMM-ul participant a structurii dezvoltate pentru modelarea fasciculului laser pentru laserii cu mediu solid pe care îi produc.